اخبار برگزیده

23 سپتامبر 2020

علاقه جدی گتوزو به جذب وسینو؛ اشکرینیار…

23 سپتامبر 2020

اخبار کوتاه نقل و انتقالاتی چهارشنبه 23 سپتامبر

22 سپتامبر 2020

جانشین اشکرینیار در صورت انتقال به تاتنهام شناسایی شد؛ کاندروا…

ایکاردی در تعطیلات

 

مائورو ایکاردی با انتشار این عکس از تعطیلات خود رونمایی کرد …

 

 

    

هیچ نظری وجود ندارد