اخبار برگزیده

25 فوریه 2021

تست کرونای مدیران و یکی از اعضای کادر فنی اینتر مثبت شد

25 فوریه 2021

اینتر بند بازخرید دیمارکو را در اختیار ندارد؛ جزئیات

25 فوریه 2021

یازده خبر کوتاه روز 24 فوریه

بولونیا – اینتر

 

 هاندانوویچ – ورسالیکو – دی فرای – اسکرینیار – اساموا – بروزوویچ – وسینو – پولیتانو – ناینگولان – پرسیچ و ایکاردی

 

 

 

 

 

    

هیچ نظری وجود ندارد