اخبار برگزیده

2 دسامبر 2020

اخبار کوتاه روز دوم دسامبر

2 دسامبر 2020

صحبت های کونته پس از دیدار برابر گلادباخ

1 دسامبر 2020

گلادباخ 2-3 اینتر؛ پیروزی نفسگیر و زنده ماندن امید به صعود

بولونیا – اینتر

 

 هاندانوویچ – ورسالیکو – دی فرای – اسکرینیار – اساموا – بروزوویچ – وسینو – پولیتانو – ناینگولان – پرسیچ و ایکاردی

 

 

 

 

 

    

هیچ نظری وجود ندارد