اخبار برگزیده

23 سپتامبر 2020

علاقه جدی گتوزو به جذب وسینو؛ اشکرینیار…

23 سپتامبر 2020

اخبار کوتاه نقل و انتقالاتی چهارشنبه 23 سپتامبر

22 سپتامبر 2020

جانشین اشکرینیار در صورت انتقال به تاتنهام شناسایی شد؛ کاندروا…

ترکیب احتمالی اینتر دربرابر ساسولو

 

هاندانوویچ – دی امبروزیو – میراندا – اسکرینیار – سانتون – گالیاردینی – والرو – کاندروا – ماریو – پرسیچ و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد