اخبار برگزیده

3 دسامبر 2020

4 دلیلی که کونته اینتر خودش را دوباره پیدا کرده است

2 دسامبر 2020

اخبار کوتاه روز دوم دسامبر

2 دسامبر 2020

صحبت های کونته پس از دیدار برابر گلادباخ

ترکیب احتمالی اینتر دربرابر سمپدوریا

 

هاندانوویچ – دی امبروزیو – مل – میراندا – انسالدی – کندوگبیا – گالیاردینی – پرسیچ – کاندروا – ماریو و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد