اخبار برگزیده

25 فوریه 2021

اینتر بند بازخرید دیمارکو را در اختیار ندارد؛ جزئیات

25 فوریه 2021

یازده خبر کوتاه روز 24 فوریه

24 فوریه 2021

موضع اینتر در مورد آگومه به گزارش رومانو

ترکیب احتمالی اینتر در برابر آتالانتا

 

هاندانوویچ – دی امبروزیو – میراندا – اسکرینیار – ناگاتومو – وسینو – والرو – کاندروا – بروزوویچ – پرسیچ و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد