اخبار برگزیده

3 دسامبر 2020

پنج خبر کوتاه پنجشنبه، سوم دسامبر

3 دسامبر 2020

4 دلیلی که کونته اینتر خودش را دوباره پیدا کرده است

2 دسامبر 2020

اخبار کوتاه روز دوم دسامبر

ترکیب احتمالی اینتر در برابر اودینزه

 

هاندانوویچ – دی آمبروزیو – اسکرینیار – میراندا – سانتون – وسینو – گالیاردینی – کاندروا – والرو – پرسیچ و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد