اخبار برگزیده

25 فوریه 2021

تست کرونای مدیران و یکی از اعضای کادر فنی اینتر مثبت شد

25 فوریه 2021

اینتر بند بازخرید دیمارکو را در اختیار ندارد؛ جزئیات

25 فوریه 2021

یازده خبر کوتاه روز 24 فوریه

ترکیب احتمالی اینتر در برابر رم

 

هاندانوویچ – دالبرت – میراندا – اسکرینیار – کانسلو – والرو – وسینو – کاندروا – ماریو – پرسیچ و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد