اخبار برگزیده

2 دسامبر 2020

اخبار کوتاه روز دوم دسامبر

2 دسامبر 2020

صحبت های کونته پس از دیدار برابر گلادباخ

1 دسامبر 2020

گلادباخ 2-3 اینتر؛ پیروزی نفسگیر و زنده ماندن امید به صعود

ترکیب احتمالی اینتر در برابر رم

 

هاندانوویچ – مدل – موریو – دی امبروزیو – انسالدی – گالیاردینی – کندوگبیا – پرسیچ – ماریو – کاندروا و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد