اخبار برگزیده

3 دسامبر 2020

4 دلیلی که کونته اینتر خودش را دوباره پیدا کرده است

2 دسامبر 2020

اخبار کوتاه روز دوم دسامبر

2 دسامبر 2020

صحبت های کونته پس از دیدار برابر گلادباخ

ترکیب احتمالی اینتر در برابر میلان

 

هاندانوویچ – مدل- میراندا – دی امبروزیو – انسالدی – گالیاردینی – کندوگبیا – کاندروا – بانگا – پرسیچ و ایکاردی

 

 

 

 

 

 

 

 

    

هیچ نظری وجود ندارد