اخبار برگزیده

3 مارس 2021

شانزده خبر کوتاه روز دوم مارچ

2 مارس 2021

رسمی؛ لوکاکو بهترین بازیکن ماه فوریه سری آ شد

2 مارس 2021

سیزده خبر کوتاه روز اول مارچ

ترکیب احتمالی اینتر در برابر تورینو

 

هاندانوویچ – دی امبروزیو – مدل – میراندا – انسالدی – کندوگبیا – گالیاردینی – کاندروا – بانگا – پرسیچ و ایکاردی

 

 

 

 

 

 

 

    

هیچ نظری وجود ندارد