اخبار برگزیده

21 سپتامبر 2020

زنده | پوشش اخبار نقل و انتقالاتی دوشنبه 21 سپتامبر

20 سپتامبر 2020

آرتورو ویدال وارد میلانو شد (تصویر)

19 سپتامبر 2020

انتقال ویدال به اینتر قطعی شد

ترکیب احتمالی اینتر در برابر هلاس ورونا

هاندانوویچ – دی امبروزیو – میراندا – اسکرینیار – ناگاتومو – وسینو – گالیاردینی – کاندروا – والرو – پرسیچ و ایکاردی 

 

    

هیچ نظری وجود ندارد