اخبار برگزیده

2 دسامبر 2020

اخبار کوتاه روز دوم دسامبر

2 دسامبر 2020

صحبت های کونته پس از دیدار برابر گلادباخ

1 دسامبر 2020

گلادباخ 2-3 اینتر؛ پیروزی نفسگیر و زنده ماندن امید به صعود

ترکیب احتمالی اینتر در برابر هلاس ورونا

هاندانوویچ – دی امبروزیو – میراندا – اسکرینیار – ناگاتومو – وسینو – گالیاردینی – کاندروا – والرو – پرسیچ و ایکاردی 

 

    

هیچ نظری وجود ندارد