اخبار برگزیده

25 فوریه 2021

تست کرونای مدیران و یکی از اعضای کادر فنی اینتر مثبت شد

25 فوریه 2021

اینتر بند بازخرید دیمارکو را در اختیار ندارد؛ جزئیات

25 فوریه 2021

یازده خبر کوتاه روز 24 فوریه

ترکیب احتمالی اینتر در برابر کالیاری

 

هاندانوویچ – دی امبروزیو – اسکرینیار – میراندا – سانتون – وسینو – گالیاردینی – کاندروا – والرو – پرسی و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد