اخبار برگزیده

3 دسامبر 2020

4 دلیلی که کونته اینتر خودش را دوباره پیدا کرده است

2 دسامبر 2020

اخبار کوتاه روز دوم دسامبر

2 دسامبر 2020

صحبت های کونته پس از دیدار برابر گلادباخ

ترکیب احتمالی اینتر در برابر کروتونه

 

هاندانوویچ – انسالدی – میراندا – مدل – دی امبروزیو – کندوگبیا – گالیاردینی – بانگا – پرسیچ – کاندروا و  ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد