اخبار برگزیده

3 مارس 2021

شانزده خبر کوتاه روز دوم مارچ

2 مارس 2021

رسمی؛ لوکاکو بهترین بازیکن ماه فوریه سری آ شد

2 مارس 2021

سیزده خبر کوتاه روز اول مارچ

ترکیب احتمالی اینتر در برابر کروتونه

 

هاندانوویچ – انسالدی – میراندا – مدل – دی امبروزیو – کندوگبیا – گالیاردینی – بانگا – پرسیچ – کاندروا و  ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد