اخبار برگزیده

23 سپتامبر 2020

علاقه جدی گتوزو به جذب وسینو؛ اشکرینیار…

23 سپتامبر 2020

اخبار کوتاه نقل و انتقالاتی چهارشنبه 23 سپتامبر

22 سپتامبر 2020

جانشین اشکرینیار در صورت انتقال به تاتنهام شناسایی شد؛ کاندروا…

ترکیب احتمالی اینتر در برابر کروتونه

 

هاندانوویچ – انسالدی – میراندا – مدل – دی امبروزیو – کندوگبیا – گالیاردینی – بانگا – پرسیچ – کاندروا و  ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد