اخبار برگزیده

25 فوریه 2021

تست کرونای مدیران و یکی از اعضای کادر فنی اینتر مثبت شد

25 فوریه 2021

اینتر بند بازخرید دیمارکو را در اختیار ندارد؛ جزئیات

25 فوریه 2021

یازده خبر کوتاه روز 24 فوریه

ترکیب احتمالی اینتر در برابر کیه وو

هاندانوویچ – دی امبروزیو – اسکرینیار – رانوکیا – سانتون – وسینو – بروزوویچ – کاندروا – والرو – پرسیچ و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد