اخبار برگزیده

3 دسامبر 2020

4 دلیلی که کونته اینتر خودش را دوباره پیدا کرده است

2 دسامبر 2020

اخبار کوتاه روز دوم دسامبر

2 دسامبر 2020

صحبت های کونته پس از دیدار برابر گلادباخ

ترکیب احتمالی اینتر در برابر یوونتوس

 

هاندانوویچ – دی امبروزیو – میراندا – اسکرینیار – سانتون – والرو – وسینو – کاندروا – بروزوویچ – پرسیچ و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد