اخبار برگزیده

2 دسامبر 2020

اخبار کوتاه روز دوم دسامبر

2 دسامبر 2020

صحبت های کونته پس از دیدار برابر گلادباخ

1 دسامبر 2020

گلادباخ 2-3 اینتر؛ پیروزی نفسگیر و زنده ماندن امید به صعود

ترکیب احتمالی برای دیدار برابر ناپولی

 

هاندانوویچ – کانسلو – اسکرینیار – میراندا – دی امبروزیو – وسینو – گالیاردینی – کاندروا – رافینیا – پرسیچ و ایکاردی

    

هیچ نظری وجود ندارد