اخبار برگزیده

16 ژانویه 2021

چهار خبر کوتاه روز 16 ژانویه

16 ژانویه 2021

صحبت های کونته پیش از دیدار با یوونتوس

16 ژانویه 2021

“اسکودتو را می خواهم؛ مسی؟…”

توتو اسپورت (چهارشنبه ۲۰ مارس)

اینتر؛ آیا ایکاردی باز می گردد؟

به عنوان نیمکت نشین لاوتارو

و داستان پیشین اسپالتی و توتی در رم

آینا تورو را با مشکل رو برو کرد

محرومیت سه روزه به خاطر ارعاب داور 

رونالدو را به ما بدهید 

واران به دنبال ترک رئال

امکان پیوستن مدافع فرانسوی به بیانکونری

پاراتیچی برای مانولاس هم دست به کار شد

ویالی و نزدیک شدن قدم به قدم به سامپدوریا

استعدادی به نام سینر؛

از اسکی تا تنیس 

 

 

    

هیچ نظری وجود ندارد