اخبار برگزیده

16 ژانویه 2021

چهار خبر کوتاه روز 16 ژانویه

16 ژانویه 2021

صحبت های کونته پیش از دیدار با یوونتوس

16 ژانویه 2021

“اسکودتو را می خواهم؛ مسی؟…”

گاتزتا دلو اسپورت (چهارشنبه ۲۰ مارس)

سامپدوریا و عجب دگرگونی!

ویالی به عنوان ریاست جدید 

ستاره سالهای طلایی سامپدوریا و تلاش برای بازگشت

لوکا وابسته به صندوق یورک کاپیتال

و احتمال سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیونی

فررو مالک بلوچرکیاتی و احتمال فروش باشگاه برای حل مشکلات 

یوونتوس قول کیزا را دارد و اطمینان به وفاداریش

جنبش ها در بازار؛ آینده همین الان است

دوران پسا پریزیچ؛ اینتر به دنبال کوستیچ،کاراسکو و برگوین 

اینتر به دنبال بازیکنان کار ساز برای کناره ها

ایده دیاوارا و نقشه های روسونری برا اروپا 

اساتید گل زنی

از ژکو و بالوتلی تا مرتنز

آغاز تحقیق تیم ها برای قرارداد هایی رو به اتمام

آتزوری و مانچو و رویای بازگرداندن ایتالیا به روز های خوب 

دوچرخه سواری/

دور آدریاتیک و پیروزی رولیچ در تیرنو

 

    

هیچ نظری وجود ندارد