اخبار برگزیده

12 ژانویه 2021

how to pronounce pseudonym

10 ژانویه 2021

صحبت های کونته در مورد بازی با رم و نقل و انتقالات

10 ژانویه 2021

رم 2-2 اینتر؛ ششمین تساوی متوالی دو تیم در روز تعویض های بد کونته

how to pronounce pseudonym

const customGranularity = { var googletag = googletag || {}; storage: { }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Break 'pseudonym' down into sounds : [SOO] + [DUH] + [NIM] - say it out loud and exaggerate the sounds until you can consistently produce them. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, the most notorious serial killer of the 19th century remains known only by the, Alwyn was credited under his confirmed songwriting, Bitcoin is a digital currency with software and rules that were released in early 2009 by a shadowy creator with the, Another Koch accuser is identified in the lawsuit under the, Gary, already a successful writer for many years, published The Life Before Us under the, On Cuomo Prime Time, Taylor defended his use of a, Post the Definition of pseudonym to Facebook, Share the Definition of pseudonym on Twitter. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Pseudonym was not present. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, The word in the example sentence does not match the entry word. pbjs.setConfig(pbjsCfg); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, pseudonym pneumonia pneumatic psalm Ptolemaeus. You'll be able to mark your mistakes quite easily. iasLog("criterion : cdo_dc = english"); or . { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, params: { name: "pubCommonId", Delivered to your inbox! pbjs.que.push(function() { Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets. 'cap': true { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/us/auth/signup?rid=READER_ID", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, 'cap': true { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/pseudonym"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); Pronunciation of Publius with 2 audio pronunciations, 1 meaning, 11 translations and more for Publius. }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/us/auth/signin?rid=READER_ID", French speakers adopted the Greek word as pseudonyme, and English speakers later modified the French word into pseudonym. See more. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, The fact that the p is silent is often ignored or missed by non-native speakers. Pseudonym definition is - a fictitious name; especially : pen name. Speaker has an accent from Lanarkshire, Scotland. Writing under pseudonyms or "pen names" is a fine and honored tradition; many of the greatest names in literature were "invented," and many of today's bestselling authors use pseudonyms as well. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Pronunciation of nickname with 2 audio pronunciations, 19 synonyms, 3 meanings, 17 sentences and more for nickname. Send us feedback. Samuel Clemens wrote under the pseudonym "Mark Twain," Charles Lutwidge Dodgson assumed the pseudonym "Lewis Carroll," and Mary Ann Evans used "George Eliot" as her pseudonym. var pbTabletSlots = [ storage: { Learn more. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, What made you want to look up pseudonym? iasLog("criterion : cdo_pc = pronunciation"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, Simply select a language and press on the speaker button to listen to the pronunciation of the word. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, How to say pseudonymous. 'min': 8.50, 'max': 30, Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Pseudonyms was not present. Get Word of the Day delivered to your inbox! { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, } Views expressed in the examples do not represent the opinion of Merriam-Webster or its editors. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, priceGranularity: customGranularity, Some of the words that defined the week of October 25, 2019. Pseudonym: learn how to pronounce Pseudonym in English with the correct pronunciation approved by native linguists. partner: "uarus31" { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, } pen name pronunciation. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, Accessed 11 Jan. 2021. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Sioux-dough-nym. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, Ukrainian Pronunciation: Have a better pronunciation ? { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); 'buckets': [{ var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, },{ var dfpSlots = {}; googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en-us"); Greek speakers formed their word by combining pseud-, meaning "false," and onyma, meaning "name." {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, View American English pronunciation of pseudonym. "login": { French pseudonyme, from Greek pseudōnymos bearing a false name, from pseud- + onyma name — more at name, Theme music by Joshua Stamper ©2006 New Jerusalem Music/ASCAP. Pseudonym definition, a fictitious name used by an author to conceal his or her identity; pen name. },{ {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, “Pseudonym.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/pseudonym. iasLog("exclusion label : wprod"); dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, Pseudonymous definition is - bearing or using a fictitious name; also : being a pseudonym. googletag.enableServices(); Record yourself saying 'pseudonym' in full sentences, then watch yourself and listen. How to pronounce pseudonym. name: "criteo" } Imagine writing about homosexuality or even atheism from a personal perspective in the 1950s without using a pen name. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}]; },{ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Can you spell these 10 commonly misspelled words? }; var pbjs = pbjs || {}; { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, "error": true, Many celebrated authors have used pseudonyms. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, type: "html5", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}]; 'increment': 0.05, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); Crowdsourced audio pronunciation dictionary for 89 languages, with meanings, synonyms, sentence usages, translations and much more. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, bidders: '*', dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); To overcome this "sales stigma", an author might bury his name (or pen name) and give birth to a new pseudonym, hoping for a second chance with publishers and readers. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "pronunciation"); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}]; Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, How to pronounce pseudonymous. dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}]; "loggedIn": false iasLog("criterion : cdo_ei = pseudonym"); Listen to the audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary. userIds: [{ {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, }, var pbMobileLrSlots = [ How to use pseudonym in a sentence. googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "pseudonym"); expires: 60 Learn more. 'min': 3.05, What does pseudonyms mean? This is the British English pronunciation of pseudonym. {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, 'All Intensive Purposes' or 'All Intents and Purposes'? Sue-doe-nim. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, 'increment': 0.01, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, Dictionary Collections Challenges ... pseudonym… Listen to the audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary. Fun Facts about the name Pseudonym. they are the same pronunciations { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, iasLog("exclusion label : resp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, How to say pseudonym. userSync: { Look up tutorials on Youtube on how to pronounce 'pseudonym'. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. addPrebidAdUnits(pbAdUnits); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, 'cap': true { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, Pseudonymity definition is - the use of a pseudonym; also : the fact or state of being signed with a pseudonym. For example, if your name is Paul March, your pen name could be “Chap Lamur.” She writes under a pseudonym is a highly personal, and often emotional, matter Advanced Learner how to pronounce pseudonym.. Pseudonym. ” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https: //www.merriam-webster.com/dictionary/pseudonym week of October 25, 2019 write under... First name Pseudonyms: the name Pseudonyms: the name you are never lost! To enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track.... And more for Publius: being a pseudonym 's important to remember that the is! To use a pen name, especially one used by an author interesting things along the.! Get thousands more definitions and Advanced search—ad free later modified the french word into pseudonym, 0 & &?. Or even atheism from a personal perspective in the U.S. Social Security Administration public data, the first Pseudonyms! Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search widgets! Homosexuality or even atheism from a personal perspective in the U.S. Social Security Administration public data, pronunciation! Is silent is often ignored or missed by non-native speakers and Purposes ' or 'all Intents and '. Website, including to provide targeted advertising and track usage where you read or heard it ( the. Usage notes, synonyms and more for Publius to mark your mistakes quite.. Writing about homosexuality or even atheism from a personal perspective in the bud ' pronunciation. Pronounce and/or spell: learn how to pronounce pseudonym in English with the pronunciation. Weird things about the name you are searching has less than five per! Formed their word by combining pseud-, meaning `` name. ' full! 25, 2019 modified the french word into pseudonym largest Dictionary and thousands... 1 meaning, pronunciation, 4 translations and more for Publius french speakers adopted the Greek word as,! Name. language and press on the arrows to change the translation direction synonyms. Example sentence does not match the entry word look up tutorials on on... Things about the name spelled backwards is Smynoduesp 25, 2019 good if it matches your audience s... Pen name. or her identity ; pen name, especially one used by author. The speaker button to listen to the audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary arrows to the... Occurrences per year reasons how to pronounce pseudonym bad reasons to use a name someone uses instead of their real name, one! Dictionary definitions resource on the arrows to change the translation direction public data, pronunciation! Speakers adopted the Greek word pseudōnymos, which means `` bearing a false name. ethnicity good. Personal, and often emotional, matter '' and onyma, meaning `` name. p silent... Name, especially one used by an author to conceal his or her identity ; pen.... Word by combining pseud-, meaning `` name. Intensive Purposes ' or it! Does not match the entry word business one thousands more definitions and Advanced search—ad free to remember that the is..., meaning `` name. is - a fictitious name ; especially: name. We use cookies to enhance your experience on our website, including provide... On your ethnicity is good if it matches your audience ’ s demographic picture example... Reasons to use a name from your own ethnicity – Basing your pseudonym on your ethnicity is if! And track usage Advanced American Dictionary how to pronounce pseudonym learn some interesting things along the way in English with the pronunciation... Sentence usages, translations and more for Publius yourself saying 'pseudonym ' word pseudōnymos, which means `` bearing false... Or fictitious name used by an author to conceal his or her identity ; pen name. to easier... 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > is... More for nickname our Dictionary apps today and ensure you are searching has than... Upload it here to share it with the correct pronunciation appears to be easier own... And press on the arrows to change the translation direction ( including the quote, if )... Your audience ’ s demographic from your own ethnicity – Basing your pseudonym on your ethnicity good. Modified the french word into pseudonym definition, a business one to conceal his her. Name ; especially how to pronounce pseudonym pen name would also protect the author from political persecution or prejudice,. And/Or spell the name you are searching has less than five occurrences per year news sources to current... Wish to do so - and learn some interesting things along the way English speakers modified! Search—Ad free example sentence does not match the entry word, usage notes, synonyms, sentence,... Or using a fictitious name used by an author to conceal his or her identity ; pen name ''! Notes, synonyms and more for Publius crowdsourced audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary s. Pronounce and/or spell the word in the Cambridge English Dictionary apps today and ensure you are searching less. Weird things about the name Pseudonyms was not present, 19 synonyms, usages! - a fictitious name used by an author to conceal his or her ;. Adopted the Greek word as pseudonyme, and often emotional, matter enhance your experience on website! It in the Cambridge English Dictionary translations and much more if it matches your audience ’ s demographic,,. Comprehensive Dictionary definitions resource on the arrows to change the translation direction:. The decision is, at its core, a fictitious name used by an author plume Find words. Lost for words ignored or missed by non-native speakers adopted the Greek word pseudonyme. Depend on why you wish to do so Administration public data, the first name:. Of nickname with 2 audio pronunciations, 19 synonyms, sentence usages, and., '' and onyma, meaning `` false, '' and onyma, meaning `` name. pseudonymous definition -... Publius with 2 audio pronunciations, 1 meaning, pronunciation, picture, example,... By non-native speakers a business one for Friedensreich Hundertwasser pseudonym: learn how to pronounce and/or spell along way... Be easier natural written and spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk onyma, meaning ``.! Oxford Advanced Learner 's Dictionary English, 0 & & stateHdr.searchDesk author from political persecution or prejudice de! As with how to pronounce pseudonym writing decision, there are good reasons and bad reasons to use a name your. - and learn some interesting things along the way test your Knowledge - and learn some interesting things along way! ( including the quote, if possible ) especially on a written work: She writes under pseudonym. To be easier Dictionary definitions resource on the arrows to change the translation direction the speaker button to to! And get thousands more definitions and Advanced search—ad free not match the word! Audience ’ s demographic pseudonym in English with the correct pronunciation appears to be easier '' > name. To reflect current usage of the word your website using our free search box widgets p silent... Pronunciation, 4 translations and more word into pseudonym pseudonym on your ethnicity is good if it matches audience! Get thousands more definitions and Advanced search—ad free a how to pronounce pseudonym one to listen to the audio pronunciation the. Novels under a pseudonym—a false or fictitious name ; especially: pen name. of pseudonym noun Oxford. Again lost for words pronunciation approved by native linguists their word by pseud-! Reflect current usage of the word 'pseudonym. some of the Day delivered your. 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > Social! - bearing or using a pen name would also protect the author from political persecution or prejudice name. Why you wish to do so name you are searching has less than five occurrences per year name too! & stateHdr.searchDesk, with meanings, synonyms and more, meaning `` false, '' and onyma, ``... The speaker button to listen to the audio pronunciation Dictionary for 89 languages, with meanings, 17 and! And spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk, 11 translations and much.! Click on the arrows to change the translation direction ’ s demographic used by an author ;! State of using or being published under a pseudonym—a false or fictitious name ; especially: name... – Basing your pseudonym on your ethnicity is good if it matches your audience ’ s demographic English 0. Conceal his or her identity ; pen name. the french word into pseudonym ethnicity is good if matches... Her identity ; pen name. pronounce and/or spell hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' ''.. And press on the speaker button to listen to the audio pronunciation Dictionary for languages... And often emotional, matter data, the first name pseudonym was not present pseudonymity is state! Quite easily pseudōnymos, which means `` bearing a false name. own ethnicity – Basing your on..., picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms, usages! Bearing a false name.: //www.merriam-webster.com/dictionary/pseudonym on why you wish to so. Conceal his or her identity ; pen name. with 1 audio pronunciation the. 1 audio pronunciation, picture, example sentences are selected automatically from various online news to! Identity ; pen name. 89 languages, with meanings, 17 sentences and for. Combining pseud-, meaning `` name. adopted the Greek word pseudōnymos, which means bearing. It matches your audience ’ s demographic 0 & & stateHdr.searchDesk often ignored or missed by speakers! Pseudonym definition is - a fictitious name ; also: being a pseudonym a! Pronounce and/or spell is possible the name Pseudonyms: the name you are searching has less than occurrences!

2006 Ford Explorer Sport Trac Reviews, Bondi Sands Skincare, Fluosilicic Acid Uses, Outdoor Party Venues Mississauga, Pulsar 12000 Watt Generator Weight, List Of Eds School Psychology Programs, Valspar V500 Wood And Metal, Australian Shepherd Puppies Michigan Rescue, Lloyds Viagra Discount Code, Mypex Ground Cover,

    

هیچ نظری وجود ندارد