۰۲ خرداد
pazzahamid

سری آ در فصل 21-2020 برای نراتزوری ها با قهرمانی و کسب نوزدهمین اسکودتو به پایان رسید. در اخرین دیدار فصل سری آ اینتر از ساعت 17:30 و در حالیکه حدود 1000 نفر تماشاچی بازی را در استادیوم مشاهده کردند به مصاف اودینزه رفت و این تیم را با  5 گل در هم کوبید گل…