سری آ

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۳۰

تورینو 2:1 اینتر
4-4-2 سیستم 3-5-2
46% مالکیت توپ 54%
14 شوت درون چهارچوب 12
343 پاس های سالم 466
4 کرنر 4