سری آ

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۷:۳۰

تورینو 2:1 اینتر
4-4-2 سیستم 3-5-2