اینتر VS سمپدوریا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۰ جوزپه مئاتزا