اینتر VS رئال مادرید ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۰ جوزپه مئاتزا