سری آ

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۲۰:۳۰

کروتونه 2-0 اینتر