16 فروردین
morteza babaei

نیکولو بارلا ازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

16 فروردین
morteza babaei

روبرتو گالیاردینی بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

16 فروردین
morteza babaei

مارسلو بروزوویچ بازیکن فوتبال اهل کرواسی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال کرواسی بازی کرده ‌است.

16 فروردین
morteza babaei

لائوتارو مارتینز بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال آرژانتین بازی کرده ‌است.

16 فروردین
morteza babaei

متئو دارمیان بازیکن فوتبال اهل رومانی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

16 فروردین
morteza babaei

دنیلو دی آمبروزیو بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

16 فروردین
morteza babaei

الساندرو باستونی بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

16 فروردین
morteza babaei

میلان اشکرینیار بازیکن فوتبال اهل اسلواکی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال اسلواکی بازی کرده ‌است.