۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

آرتورو ویدال بازیکن فوتبال اهل شیلی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال شیلی بازی کرده ‌است.

۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

ماتیاس وسینو بازیکن فوتبال اهل اروگوئه است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال اروگوئه بازی کرده ‌است.

۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

نیکولو بارلا ازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

روبرتو گالیاردینی بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

استفانو سنسی بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرده ‌است.

۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

کریستین اریکسن بازیکن فوتبال اهل دانمارک است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال دانمارک بازی کرده ‌است.

۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

مارسلو بروزوویچ بازیکن فوتبال اهل کرواسی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال کرواسی بازی کرده ‌است.

۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

آندره آ پینامونتی بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی جوانان ایتالیا بازی کرده ‌است.

۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

الکسیس سانچز بازیکن فوتبال اهل شیلی است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال شیلی بازی کرده ‌است.

۱۶ فروردین
مرتضی بابایی

لائوتارو مارتینز بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است. او هم‌اکنون در تیم فوتبال اینتر در سری آ ایتالیا بازی می‌کند. وی همچنین در تیم ملی فوتبال آرژانتین بازی کرده ‌است.